21 VI 2017

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS
 • Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce ?

  Sesja XXVI w cyklu „Polskie Karty i Systemy”

   

  Termin: 12 marca 2015 r.w Warszawie

  Konferencja odbędzie się w „Polonia Palace Hotel” (Al. Jerozolimskie 45), w Sali „Toronto”

   

  Agenda:

  • 09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

  • 10.00 – otwarcie Konferencji

  Prezentacje i komunikaty:

  • 10.00 – 11.00Raport na temat usługi cash back  na rynku polskim
   Magdalena Rabong, Narodowy Bank Polski

  • 11.00 – 11.20 –  Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego?
   Marek Firkowicz

  • 11.20 – 11.50 – Rozszerzanie oferty usług płatności szansą na przyciągnięcie do sklepów nowych klientów 
   Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

  • 11.50 – 12.20 – Komplementarność czy substytucyjność  usługi cash back wobec bankomatów w kontekście silnych redukcji opłaty interchange
   Robert Łaniewski, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

  12.20 – 12.50 – przerwa kawowa

   


  Prezentacje i komunikaty:

  • 12.50 – 13.15 Społeczny odbiór transakcji bezgotówkowych
   Marcin Idzik,  TNS Polska

  • 13.15 – 13.45 – Gotówka z terminala na tropie synergii
   Rafał Szczechura, SIX Payment Services

  • 13.45 – 14.10 – Płatności mobilne versus cash back
   Dawid Kulbicki

  • 14.10 – 14.25 – Czy mobilne zakupy są bezpieczne?
   Maciej Ziarek, Kaspersky Lab Polska

  • 14.25 – 14.45Cash/gotówka w e-Commerce 
   Jerzy Świtek, Digital Enterprise

  • 14.45 – 15.10 – Cash back a zapłata kartą – czy konsument tak samo chroniony?
   dr Michał Grabowski, Michał Grabowski Kancelaria Radcy Prawnego

  • 15.10 – 16.00dyskusja końcowa, podsumowanie i zakończenie Konferencji prowadzonej przez jej pomysłodawcę i organizatora Sławomira Cieślińskiego

  • 16.00 – 17.00 – obiad

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 • Założenia programowe konferencji

  Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce?

  w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXVI w dniu 12 marca 2015 r.

  (wersja skrócona)

   

  Kwestie programowe:

  Starania o upowszechnianie obrotu bezgotówkowego nie są i nie powinny być równoznaczne z dążeniem do całkowitego wyeliminowania gotówki, lecz jej znacznego ograniczania w obrocie. Z wielu powodów jest ona nadal nieodzowna w codziennym życiu i funkcjonowaniu czy to osób indywidualnych, czy nawet określonej grupy przedsiębiorstw. Dlatego rozsądna automatyzacja  i informatyzacja licznych  procesów  płatnościowych, nawet  docelowo ukierunkowana na priorytetowe traktowanie obrotu bezgotówkowego, musi zakładać pewne formy symbiozy pieniędzy fizycznych z tymi bardziej „scyfryzowanymi”.

  Klasycznym rozwiązaniem tego rodzaju jest występowanie w infrastrukturze płatniczej kart i bankomatów. Przy czym np. w Polsce stopień wykorzystywania bankomatów do wypłat pieniędzy z kont bankowych za pomocą kart jest nadal relatywnie wysoki, albowiem praktyka opłacania  konkretnych transakcji od razu kartami nie jest ciągle jeszcze na tyle powszechna, co w innych krajach europejskich. Ale oczywiście na przestrzeni  ponad już 20-letnich dziejów funkcjonowania systemów kartowych w naszym kraju stan ten ulega systematycznej poprawie. Tym niemniej można nawet zaryzykować twierdzenie, że na pewnym, wczesnym etapie rozwoju rynku bezgotówkowego w Polsce, bankomaty spełniały istotną edukacyjną rolę, oswajając nowych użytkowników  kart z technologią i praktyką obrotu bezgotówkowego.

  Procesem podobnym do wyjmowania gotówki z bankomatu za pomocą karty jest usługa zwana po angielsku cash back, polegająca na jednoczesnej możliwości  zapłaty za określony towar  kartą w terminalu płatniczym (POS) np. w supermarkecie i otrzymania w chwilę później w tym samym punkcie handlowym określonej, zazwyczaj niedużej kwoty pieniężnej. Tego rodzaju operacje, technologicznie możliwe w naszym kraju od blisko 10  lat, są wszakże niezbyt popularne, i również ewidentnie rzadziej stosowane aniżeli w  innych krajach, np. skandynawskich. (…)

  A teoretycznie powinna to być usługa o wiele częściej stosowana. Tym bardziej, że ma ona swoje istotne  zalety. Płatnikowi pozwala w jednym miejscu i zapłacić kartą za konkretny towar i jednocześnie eliminuje konieczność  poszukiwania przezeń bankomatu w celu wybrania z niego określonej porcji gotówki. Natomiast w placówce handlowej  praktykującej cash back zmniejsza się ilość zgromadzonej w niej gotówki i  w konsekwencji także pracochłonność przy jej obsłudze (np. przeliczaniu, konwojowaniu do banku itd.).

  Analizie narzędzia cash back specjalne badania i w efekcie  końcowy Raport  („Raport na temat usługi cash back na polskim rynku”) poświęcił w latach 2013-2014 Narodowy Bank Polski. Temat cash back’u znalazł także  swoje miejsce w zmodyfikowanym w minionym  roku „Programie Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020”. (…)

  Wydaje się, że  umasowienie usługi typu cash back, podobnie jak przed laty stało się  to w przypadku kart i bankomatów,  może być sposobem na zwiększanie obrotu bezgotówkowego w Polsce. (…)

  Dlatego  temu zagadnieniu zamierzamy w przeważającym stopniu poświęcić już XXVI sesję  (więcej informacji o tych wszystkich  minionych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl w zakładce Archiwum) w cyklu Polskie Karty i Systemy w dniu 12 marca br. zatytułowaną  Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce?

  W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • rozwój i aktualny stan usługi cash back w Polsce i w innych krajach
  • usługa cash back w opinii wydawców kart i organizacji kartowych, akceptantów, agentów rozliczeniowych
  • próba zdefiniowania polskiej nazwy dla usługi cash back (…)

   

  Po stronie słuchaczy  przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów)  z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy (…).

  Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych  firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych  zagadnień (…).

   

  Sprawy organizacyjne:

  Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego w Polsce?”  odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w  „Polonia Palace Hotel” w dniu 12 marca 2015r.

  Proponowany schemat organizacyjny:

  • 09.00 – 10.00: rejestracja uczestników, kawa o poranku
  • 10.00 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwa kawowa w międzyczasie
  • 15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów
  • 16.00 – 17.30: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

   

  Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

  W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez firmy i instytucje, w większości od dawna występujące już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). (…)

  Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest – na zasadzie wyłączności – firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Ważne:

  Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej.

  Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim:

   

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 0-502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2015-01-26

  1. Raport CashBack
  2. Cash back – niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego
  3. Rozszerzanie oferty usług płatniczych
  4. Komplementarność czy substytucyjność cash back
  5. Społeczny odbiór transakcji bezgotówkowych
  6. Gotówka z terminala na tropie synergii
  7. Płatności mobilne versus cash back
  8. Czy mobilne zakupy są bezpieczne
  9. Cash w eCommerce
  10. Cash back a karty
  11. Agenda