21 VI 2017

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS
 • AGENDA KONFERENCJI

  Data Science w finansach

  Sesja XXXI w cyklu „Polskie Karty i Systemy”

   

  Termin: o nowym terminie organizacji konferencji powiadomimy wkrótce

  Miejsce konferencji: BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ul. Dobra 56/66 w Warszawie

   

  Agenda:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników

  • 09.30 – 10.00 – otwarcie Konferencji

  Prezentacje i komunikaty:

  • 10.00 – 10.45 – Diagnoza polskiego rynku pracy w obszarze Data Science
   dr hab. Renata Włoch, DELab Uniwersytet Warszawski
   Wyniki badania polskiego rynku pracy oraz edukacyjnego z obszaru Data Science w Polsce:

   • Przyszłość podaży analityków na rynku pracy.
   • Kompetencje cyfrowe absolwentów uczelni.
   • Specjaliści Data Science – gdzie ich szukać
   • Jak rozwiązać problem niedoboru odpowiednich pracowników?

  • 10.45 – 11.25 – Automatyzacja pracy – zalety działania w mikro skali.
   dr Maciej Sobolewski, DELab Uniwersytet Warszawski
   Aktualne trendy w automatyzacji pracy eksperckiej:

   • Obszary pracy podatne na automatyzację
   • Zalety działania w mikro skali
   • Podstawy skutecznej automatyzacji pracy eksperckiej
   • Narzędzia pozwalające na efektywną automatyzację.

  • 11.25 – 11.55 – Budowa własnego zespołu czy outsourcing? Jakie są trendy światowe.
   dr Maciej Wilamowski, DELab Uniwersytet Warszawski
   Strategie realizacji zadań w obszarze Data Science:

   • Typowy skład zespołu Data Science / Machine Leraning
   • Kompetencje niezbędne członkom zespołu
   • Wady i zalety budowania własnego zespołu.

  • 11.55 – 12.15 – Digital footprint – koniec łatwego dostępu do danych potencjalnych klientów?.
   Michał Paliński, DELab Uniwersytet Warszawski

   • Korzyści z wykorzystania danych klientów w profilowaniu i tworzeniu scoringu kredytowego
   • Podejście konsumentów do profilowania – wnioski z badań empirycznych
   • Jakie zmiany w dostępie do danych przyniesie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych?

  • 12.15– 13.00 – Lunch i przerwa kawowa. 

  • 13.00 – 13.45 – Data Science w praktyce biznesowej
   Urszula Antonkiewicz-Kotla, Citi Handlowy
   Mateusz Jabłoński, Citi Handlowy
   Zaawansowana analityka znana jako „Data Science”, mimo wielkiego potencjału, jest nadal stosunkowo nowym elementem strategii firm z sektora finansowego. Jak każda inwestycja, musi ona wykazać się realną wartością biznesową. Podczas prezentacji przyjrzymy się przykładowej realizacji tej idei oraz omówimy jej najważniejsze wymiary praktyczne:

   • Miejsce zespołu zaawansowanej analityki w ekosystemie instytucji finansowej, koncepcja „data products”
   • Skuteczność numeryczna metod Data Science a ich realna wartość biznesowa
   • Proces analitycznej realizacji potrzeby biznesowej na przykładzie modelu utraty klientów (churn).

  • 13.45 – 14.45 – State of the Art modeli predykcyjnych
   dr Maciej Wilamowski przedstawi , DELab Uniwersytet Warszawski
   Wyniki badań dotyczących skuteczności modeli predykcyjnych:

   • Najpopularniejsze klasyfikatory
   • Porównanie skuteczności modeli z uwzględnieniem charakterystyk zbioru danych: rozmiaru, liczby zmiennych, zbalansowania próby
   • Boostowane drzewa decyzyjne (GBDT) i sieci neuronowe (ANN) – charakterystyka i przegląd implementacji.

  • 14.45 – 15.30 – Aspekty prawne analizy Big Data
   Marta Kwiatkowska-Cylke, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych
   Adwokat Marta Kwiatkowska-Cylke opowie o granicach przetwarzania Big Data i nowych wyzwaniach dla administratorów danych osobowych.

   • Dane osobowe – Big Data czy Big Problem?
   • Wymogi prawidłowej anonimizacji i pseudonimizacji danych.
   • Prawa podmiotu danych.
   • Co należy uznać za profilowanie?

  • 16.00 – 16.30 – Podsumowanie

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

   

  Przejdź do formularza zgłoszeniowego


   

 • Data Science w finansach

  w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXXI w dniu 21 czerwca 2017 r.

  (wersja skrócona)

   

  Pierwsza w Polsce konferencja organizowana przez świat nauki dla świata biznesu w całości poświęcona nadchodzącej rewolucji Data Science

   

  Kluczowe tematy

  Automatyzacja pracy

  Modelowanie predykcyjne

  Rynek pracy

  Prawo

   

  Zapraszam serdecznie,

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2017-05-17

   

 • Marta Kwiatkowska- Cylke

  Adwokat
  Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych marta.kwiatkowska@lubasziwspolnicy.pl
  Kieruje pracą warszawskiego oddziału Kancelarii. Uczestniczy w licznych projektach z zakresu Data Protection wspierając klientów przy wdrażaniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych. Analizując procesy przetwarzania danych w obszarze Data Science przygotowuje opinie z zakresu zgodności tych procesów z przepisami regulującymi zasady przetwarzania danych osobowych.

   

  dr hab. Katarzyna Śledziewska

  Dyrektor Zarządzający DELab UW
  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, k.sledziewska@uw.edu.pl
  W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Digital Market. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

   

  dr hab. Renata Włoch

  Koordynatorka programu Digital Society
  Instytut Socjologii UW, r.wloch@uw.edu.pl
  Koordynuje obszar socjologiczny Digital Society. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne. Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości. Pije za dużo herbaty.

   

  dr Maciej Sobolewski

  Grabowski MichałKoordynator programu Smart Economy
  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, maciej.sobolewski@uw.edu.pl
  W DELab UW jest odpowiedzialny za rozwój projektów badawczych i doradczych. Od 2007 do 2011 pracował jako Ekspert R&D w Orange Labs. Od 2011 do 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Fundacji Naukowej CASE.
  Jest członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, International Telecommunications Society, Kapituły Konkursowej Prezesa UOKiK oraz Zespołu Doradców Strategicznych Prorektora UW.

   

  dr Maciej Wilamowski

  Koordynator programu Data Science
  Wydział Nauk Ekonomicznych UW, m.wilamowski@delab.uw.edu.pl
  Odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów. Śledzi aktualne trendy oraz pojawiające się nowe rozwiązania Machine Learningowe.
  W swojej pracy doktorskiej wykorzystywał zarówno zaawansowane symulacje równowagi dynamicznej rynków konkurencyjnych jak i elementy ekonomii behawioralnej.

   

  Urszula Antonkiewicz-Kotla

  Dyrektor Biura ds. Zarządzania Decyzjami Biznesowymi
  Citi Handlowy, urszula.antonkiewicz@citi.com
  Ula zarządza obszarem decyzji biznesowych w Citi Handlowy w skład, którego wchodzą takie struktury jak zaawansowane analityki biznesowe (Data Science), zarządzanie kampaniami i relacjami z klientem, zarządzanie i raportowanie informacji biznesowych, wsparcie procesów operacyjnych, oraz systemy motywacyjne – od ich projektowania do egzekucji.
  Ula ma ponad czternaście lat doświadczenia w bankowości, z czego przez 12 zajmowała się zarządzaniem ryzykiem. Pracowała w Londynie i Nowym Yorku, gdzie opowiadała za obszary informacji zarządczej oraz modele ryzyka. Przed przejściem do biznesu detalicznego była odpowiadała m.in. za zarządzania ryzykiem modeli.
  Ula lubi spędzać czas z rodziną (ma dwie małe córki) i przyjaciółmi. Podróżowanie to jej wielka pasja i podczas tych wycieczek lubi odkrywanie podwodnego świata – nurkuje.

   

  Mateusz Jabłoński

  Menadżer ds. Analiz Biznesowych, Biuro Zarządzania Decyzjami Biznesowymi
  Citi Handlowy, mateusz.jablonski@citi.com
  Entuzjasta metod analitycznych od lat działający w branży finansowej. Doświadczony praktyk rozwiązujący problemy z dziedziny sprzedaży, doświadczeń klientów, digitalizacji i informacji zarządczej. Obecnie w Citi Handlowy kieruje zespołem zaawansowanej analityki (Data Science) nieustannie pracującym nad przekuwaniem dostępnych danych w realne wyniki biznesowe.

   

  Michał Paliński

  doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i analityk DELab UW
  DELab UW, m.palinski@delab.uw.edu.pl
  W DELabie zajmuje się przede wszystkim problematyką przyszłości pracy w świetle rozwoju nowych technologii. Obecnie prowadzi również badania nad wyceną prywatności w Internecie w kontekście wprowadzenia w UE Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.