21 VI 2017

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS

Formularz zgłoszeniowy

21 czerwca 2017 r., Warszawa, BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Koszt udziału:

  • 350 pln ( plus 23% VAT) od osoby

 

Zniżki:

  • 50% dla jednostek  administracji centralnej i samorządowej oraz uczelni i jednostek naukowych
  • 100% dla Posłów i Senatorów RP, studentów ( liczba miejsc ograniczona)

 

Zgłaszam udział w Konferencji
DATA SCIENCE W FINANSACH
w dniu 21 czerwca 2017 r.

Liczba osób (wymagane)

Dane firmy
Nazwa firmy:

Adres:

NIP:

Tel:

Fax:

E-mail:

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

E-mail:

Zgoda na przesłanie faktury elektronicznej:
TAKNIE

Miejsce na ewentualne uwagi lub komentarze (w tym wpisanie imion i nazwisk zgłaszanych osób-uczestników konferencji, podanie innego adresu niż rejestrowy firmy w celu wysłania tam faktury itd. itp.):

 

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczam, iż znane są mi Warunki udziału w konferencjach z cyklu  „Polskie Karty i Systemy”.

Uwaga: Wysłanie faktury przez organizatora konferencji zostanie poprzedzone mailem od niego potwierdzającym fakt przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa powyżej wymienionych wskazanych osób w konferencji.