Sesja_XXXIX

21 VI 2017

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS
 • AGENDA KONFERENCJI

  Płatności mobilne, zbliżeniowe, HCE – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

  Sesja XXIX w cyklu „Polskie Karty i Systemy”

   

  Termin: 10 marca 2016 r. w Warszawie

  Konferencja odbędzie się w „Polonia Palace Hotel” (Al. Jerozolimskie 45), w Sali „Toronto”

   

  Agenda:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

  • 09.30 – otwarcie Konferencji

  Prezentacje i komunikaty:

  • 09.35 – 09.55„Wykorzystanie smartfonów i tabletów w transakcjach bankowych – badanie Deutsche Bank”
   Marcin Kotarba, Deutsche Bank

  • 09.55 – 10.20Płatności mobilne – czy taka jest najbliższa przyszłość systemów lokalnych w Europie?”
   Robert Łaniewski, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

  • 10.20 – 10.45 „Płatności mobilne – wyzwanie dla polskiego handlu”
   Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

  • 10.45– 11.15 – „Płatności w erze Fintech, czyli dlaczego czasem warto zmniejszyć procent bankowości w bankowości”
   Artur Małek, FINANTEQ

  • 11.15 – 11.40„Płatności HCE – szanse i wyzwania (na przykładzie PKO Banku Polskiego)”
   Łukasz Kuc, Bank PKO BP

  • 11.40 – 12.05 „HCE, czyli jak zrealizowała się potrzeba rynku”
   Krzysztof Krzos, Softax

  • 12.05 – 12.35 – przerwa kawowa

  Prezentacje i komunikaty:

  • 12.35 – 13.00„Płatności mobilne wspomagane femtokomórkami. Bezpieczeństwo, Prostota, Powszechność, Międzynarodowość”, Kamil Kania, Platforma Komunikacji i Rozwiązań Mobilnych

  • 13.00 – 13.30 – Płatności mobilne: czego się dowiedzieliśmy, czego nauczyliśmy i co z tego wynika na przyszłość”
   Janusz Diemko, JD Consulting

  • 13.30 – 13.55„Transakcje przy użyciu waluty Bitcoin na tle pozostałych form płatności mobilnych
   Sylwester Suszek, BitBay

  • 13.55 – 14.20 – „Wyzwania dla płatności mobilnych w omni-channel commerce”
   Cezary Kosiński, Swan Payments


  • 14.20 – 14.40 –„Bezpieczeństwo transakcji bankowych na urządzeniach mobilnych – casus Acecard”
   Maciej Ziarek, Kaspersky Lab Polska


  • 14.40 – 15.05 – „Pobieranie jakich opłat z tytułu płatności mobilnych jest prawnie dozwolone?”
   dr Michał Grabowski, Kancelaria Michał Grabowski

  • 15.05 – 15.30 – „PSD II kontra HCE i NFC – akcelerator czy balast?”
   dr Krzysztof Korus, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  • 15.30 – 16.00 – – dyskusja końcowa: Czy dominacja rozwiązania HCE jest przesądzona? Czego potrzeba do zwycięstwa płatności mobilnych nad innymi rozwiązaniami?
   Podsumowanie i zakończenie Konferencji prowadzonej przez jej pomysłodawcę i organizatora Sławomira Cieślińskiego

  • 16.00- 17.00  – obiad


  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

   

  Przejdź do formularza zgłoszeniowego

 • Płatności mobilne, zbliżeniowe, HCE – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”

  w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXIX w dniu 10 marca 2016 r.

  (wersja skrócona)

   

  Kwestie programowe:

  W tak małym i ruchliwym świecie jak obecnie od lat mówi się o mobilności jako podstawowym wyznaczniku naszych czasów i zachowań konsumenckich. Ich skutkiem są m.in. płatności mobilne, czyli możliwość dokonywania zapłaty za towary i usługi „w biegu”, bez konieczności odwiedzania jak niegdyś w tym celu wyspecjalizowanych placówek typu banki czy wszelkiego innego rodzaju sklepy, a nawet korzystania z tzw. bankowości elektronicznej. Wszystko to jest pochodną rozwoju technologii, która w pierwszej swej fazie wyposażyła miliony ludzi w towarzyszący im stale odbiornik/nadajnik zwany telefonem komórkowym. Ten swego rodzaju osobisty asystent człowieka sukcesywnie wzbogacał i wzbogaca swoje funkcje i możliwości, m.in. bardzo szybko zaczął także obsługiwać związane z każdym człowiekiem jego potrzeby dokonywania różnych transakcji finansowych, w tym płatniczych.

  Dziś termin płatności mobilne jest powszechnie znany, ale to nie znaczy, że ten rodzaj płatności już zawojował świat. (…)

  Polska należy do krajów, w których nowoczesne technologie płatnicze, w tym płatności mobilne, mają już ugruntowaną pozycję. Jest to zasługa zarówno liderów światowego rynku kartowego jak Visa czy MasterCard, dobrze diagnozujących i następnie wspierających nowoczesne rozwiązania płatnicze, ale także i czołowych polskich banków oraz działających w naszym kraju wielkich operatorów telekomunikacyjnych. (…)

  W zakresie technologii mobilnych płatności zbliżeniowych dominują dwa rozwiązania. Jedno, zwane SIM-centrycznym, bazuje na karcie SIM w smartfonie odpowiedniej generacji i z tego powodu wymaga współpracy 2 podmiotów, np. banku i telekomu. Nowość ostatnich kilku lat, czyli rozwiązanie HCE (Host Card Emulation), oznacza możliwość wykorzystywania chmury obliczeniowej, a zatem możliwość organizacji mobilnego procesu płatniczego np. przez bank z pominięciem telekomu. (…)

  Podsumowując: zagadnieniu obecnego rozwoju płatności mobilnych w Polsce zamierzamy poświęcić już XXIX sesję (więcej informacji o wszystkich minionych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl
  w zakładce Archiwum) w cyklu Polskie Karty i Systemy w dniu 10 marca br. zatytułowaną„Płatności mobilne, zbliżeniowe, HCE – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”.

  W ramach przygotowywanej sesji przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • aktualny stan płatności mobilnych w Polsce i poza nią
  • technologie SIM-centryczna i HCE – silne i słabe strony, wady i zalety
  • (…)
  • krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące płatności mobilnych
  • (…)

   

  Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż 50 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy. (…)

  Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych zagadnień z zakresu płatności mobilnych. (…)

  Jak zawsze końcowym elementem konferencji będzie panelowa dyskusja specjalistów dążących do usystematyzowania przedstawionych w jej trakcie poglądów i tym samym nakreślających scenariusz możliwych wydarzeń związanych z płatnościami mobilnymi (…) w Polsce w kilku najbliższych latach.

  Sprawy organizacyjne:

  Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „Płatności mobilne, zbliżeniowe, HCE – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w „Polonia Palace Hotel”
  w dniu 10 marca 2016r.

  Proponowany schemat organizacyjny:

  08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku

  09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwa kawowa w międzyczasie

  15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

  16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

  Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników instytucji publicznych oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekarty.info.pl zakładka „Dla sponsorów”), uzależnionego od indywidualnych negocjacji.

  W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest –          na zasadzie wyłączności – firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Ważne:

  Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej.

  Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora po skontaktowaniu się z nim:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2016-04-24

   

 • Janusz Diemko

  Ma ponad 16-letnie doświadczenie w branży płatniczej. Wierzy że płatności to przyszłość, a przyszłość płatności tkwi w innowacjach przydatnych, wygodnych i bezpiecznych.
  W 2015 świadczył usługi konsultingowe i doradcze, pracując nad projektami akwizycji spółek, pozyskiwanie finansowania, analiz rynkowych. Od 2005 Członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities. Od 2014 Partner i Investor w funduszu Angel Hedgehog Fund inwestujący we spółki ecommerc / ICT na wczesnym etapie rozwoju. W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital do First Data a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za biznes First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej za Węgry Czechy
  i Słowację. W latach 2006-14 również pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich, i był Członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, zajmując stanowiska co 2 lata Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrekora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz ostatnio Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie). Urodzony
  w Anglii ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA )oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT).

   

  dr Michał Grabowski

  Grabowski MichałOdbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1993-1998) oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn (1998-2000), jak również aplikację radcowską
  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001-2005). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał także tytuł doktora nauk prawnych.
  Od 1998 r. uczestniczy w obsłudze prawej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i jednostek administracji rządowej.  Doświadczenie zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz podmiotach gospodarczych.
  Specjalizuje się w prawie płatności elektronicznych, jest autorem pierwszego komentarza do Ustawy o usługach płatniczych oraz monografii Instrumenty płatnicze, jak również współautorem Komentarza do prawa bankowego pod red. H. Gronkiewicz- Waltz. Doradza bankom, instytucjom płatniczym, operatorom telefonii naziemnej i komórkowej
  i innym podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów z zakresu usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

   

  Kamil Kania

  W firmie PKRM pracuje od połowy 2015 roku na stanowisku Project Managera. Od początku swojej kariery silnie związany z branżami wysokich technologii. Zaczynał jako analityk rynku w Parku Naukowo-Technologicznym EUROCENTRUM, a następnie pracował w firmie The Boeing Company w Stanach Zjednoczonych. Uczestnik wielu konferencji, m.in. prelegent panelu dyskusyjnego „Młodzi liderzy o przyszłości Europy” odbywającego się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach ekonomia i analityka gospodarcza, studiujący również w ramach stypendiów zagranicznych na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu oraz National Taiwan University w Taipei.

   

  dr Krzysztof Korus

  Korus KrzysztofDr Krzysztof Korus jest radcą prawnym i ekonomistą, wykładowcą Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów do spraw implementacji dyrektywy PSD. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie usług finansowych, prawa nowych technologii, prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań dr Krzysztofa Korusa stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych oraz prawo konkurencji. Ekspert w dziedzinie rynków finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Członek (Associate Member) stowarzyszenia European Payments Consulting Association (EPCA), które gromadzi europejskie organizacje wyspecjalizowane w profesjonalnym doradztwie z zakresu usług płatniczych dla dostawców usług finansowych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych, członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach oraz seminariach z zakresu prawa elektronicznych elementów płatniczych, prawa bankowego. Współzałożyciel i partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p.

   

  Cezary Kosiński

  Konsultant świadczący usługi doradztwa w zarządzaniu pod firmą Swan Payments. Specjalizuje się w zastosowaniach nowoczesnych technologii w handlu, transporcie, bankowości i instytucjach publicznych, szczególnie technologii związanych z płatnościami bezgotówkowymi oraz wykorzystaniem Internetu i urządzeń mobilnych
  w budowaniu interakcji z konsumentami. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, dr nauk technicznych w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów, absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.
  W branży płatności kartowych od roku 2000. W latach 2000-06 w Wincor Nixdorf PL (Dyrektor Działu Banking Software Solutions). W latach 2006-08 w Optimum
  Sp. J. (Dyrektor Działu Systemów Transakcyjnych). Od 2008 w Hypercom EMEA na stanowisku Director Field Marketing w regionie Europy Wschodniej, a od 2011 po przejęciu przez VeriFone kierował zespołem zarządzania produktami i wsparcia technicznego w Europie Centralnej. Od czerwca 2012 działa pod firmą Swan Payments (www.swan-payments.com). Realizował projekty o charakterze „interim management”, miedzy innymi dla Deutsche Telecom AG (1,5 roku jako Konsultant Rozwoju Biznesu w zakresie akceptacji kart oraz mobilnych portfeli NFC w krajach Europy Środkowej i Wschodniej) oraz dla Spire Payments (1,5 roku jako dyrektor rozwoju biznesu mPOS na terytorium Europy Środkowej
  i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji Południowowschodniej). Doradzał także klientom w Niemczech, na Łotwie i w Polsce w zakresie analiz rynku i budowania planów rozwoju.

   

  Krzysztof Krzos

  Business Development Manager w firmie Softax zajmującej się wdrożeniami technologii informatycznych w obszarze finansowym (głównie w bankach). Odpowiedzialny za rozwój trendów technologicznych w firmie oraz doradca klientów w zakresie rozwoju infrastruktury biznesowej.
  Przez wiele lat zajmował się analizą wymagań i potencjałem organizacji biznesowych w obszarze zastosowania technologii informatycznych. W firmie Softax prawie od początku jej działalności. Ostatnio odpowiedzialny za sprzedaż rozwijanych dynamicznie rozwiązań dla biznesu z obszaru finansowego.

   

  Robert Łaniewski

  Łaniewski Robert _02.2015W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Spółki Lotos Paliwa. W tym czasie pełnił funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

   

  Artur Małek

  marketing manager w Finanteq, od 4 lat związany z branżą Fintech, podczas których współpracował z takimi firmami jak PayPal czy First Data Polska.
  Firma Finanteq jest jednym z finalistów konkursu Citi Mobile Challenge EMEA oraz nowojorskiego Finovate. Produktem pokazanym przez innowatorów z Polski był superwallet, czyli nowa generacja mobilnej bankowości, pozwalająca użytkownikowi załatwiać codzienne sprawy zarówno finansowe, jak i zakupowe z poziomu jednej aplikacji.

   

  Karol Stec

  Dyrektor ds. Koordynacji Projektów w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Odpowiedzialny za kontakty z administracją publiczną oraz projekty realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i we współpracy z podmiotami trzecimi. Uczestniczy w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi dotyczącymi branży handlowej i współpracuje bezpośrednio z organami kontroli urzędowej nadzorującymi łańcuch żywnościowy. Od 2001 roku był i jest nadal zaangażowany w działania na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w tym obniżenie opłaty interchange fee.

   

  Maciej Ziarek

  Absolwent informatyki w Wyższej Szkole Informatyki w Bydgoszczy oraz kierunku Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na studiach licencjackich. Przed rozpoczęciem pracy w Kaspersky Lab Polska Maciej pisał dla portali internetowych i pracował w Uczelnianym Centrum Informatycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do zainteresowań Macieja należą kryptografia, bezpieczeństwo sieci komputerowych i systemów operacyjnych. Maciej regularnie prowadzi prezentacje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT oraz udziela wypowiedzi dla mediów na terenie Polski. Zaangażowany jest także
  w działania edukacyjne mające na celu zwiększanie świadomości użytkowników w zakresie zagrożeń internetowych.

   

 • 01_Wykorzystanie smartfonów i tabletów_M.Kotarba_DB

  02_Mobilne, czy taka przyszlość_R.Laniewski_FROB

  03_Płatności mobilne – wyzwanie dla handlu_K.Stec_POHiD

  04_Płatności w dobie FinTech_A.Małek_ FINANTEQ

  05_PKO BP HCE szanse i wyzwania_L.Kuc

  06_HCE – jak zrealizowała się potrzeba rynku_K.Krzos_Softax

  07_Płatności mobilne wspomagane femtokomórkami_K.Kania_ PKRM

  08_Płatności mobilne czego się dowiedzieliśmy_J.Diemko_JD

  09_Bitcoin a rozwój płatności mobilnych_S.Suszek_BitBay

  10_Wyzwania Platnosci Mobilnych w Omni Channel Commerce_C.Kosiski_Swan Payments

  11_Bezpieczeństwo transakcji bankowych na urz.mobilnych_M.Ziarek

  12_Oplaty a platnosci mobilne_M.Grabowski

  Global Payments Report_Nov2015

  Mobile Payments in Central and Eastern Europe