23 VI 2016

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS
 • Płatności w omnichannel

  w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja XXX w dniu 23 czerwca 2016 r.

  (wersja skrócona)

   

  Kwestie programowe:

  Jak świat światem ludzie przez stulecia ze sobą handlowali i płacili za wymieniane między sobą towary i usługi. W praktyce – najczęściej z ręki do ręki, gotówką. Aż nastał XX wiek, stulecie narodzin wielu nowoczesnych technologii oraz Internetu. W konsekwencji, po latach, mamy już od dawna na całym świecie rozpowszechnioną m.in. zarówno bankowość internetową, jak i e-Commerce czy od niedawna media społecznościowe oraz płatności mobilne. W konsekwencji zarówno informacje o produktach lub usługach, jak i procesy ich zakupu czy w końcu płatności, dokonują się na wiele sposobów: od tradycyjnych w sklepie gotówką przy kasie aż po płatności wykonywane smartfonem nieomal z drugiego końca świata. Jednym słowem żyjemy w dobie omnichannnel, czyli że zarówno komunikacja między stronami transakcji, jak i zapłata za nabywane towary lub usługi może odbywać się na wiele sposobów, wieloma kanałami. W jednym celu – by jak najlepiej i jak najszybciej zaspokoić swoją ofertą potrzeby i oczekiwania klientów!

  Z tego bogactwa możliwości korzystają dziś liczne sektory gospodarki i życie społeczne w wielu krajach. Na przygotowywanej konferencji „Płatności w omnichannel” skupimy się na dwóch bliskich nam dziedzinach: nowoczesnych płatności w ogóle oraz handlu internetowym. Albowiem w pewnym sensie wzajemnie one siebie warunkują i wspólnie tworzą nowe wartości, co jednak wpływa z kolei na zachowania klientów i płatników generujących po pewnym czasie zapotrzebowanie na nowe sposoby komunikacji oraz nowe lub zmodyfikowane sposoby płatności. (…)

  Podsumowując: zagadnieniu wielokanałowości w komunikacji handlowej i płatnościach w Polsce zamierzamy poświęcić już XXX sesję (więcej informacji o wszystkich minionych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl
  w zakładce Archiwum) w cyklu Polskie Karty i Systemy w dniu 23 czerwca br. zatytułowaną jak najprościej „Płatności w omnichannel”.

  W ramach przygotowywanej sesji przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • dla kogo off-line, on-line, omnichannel?
  • omnichannel w e-Commerce i sektorze płatności
  • nowoczesne technologie płatności krajowych i transgranicznych
  • (…)
  • przemiany w handlu: detaliczny i omnichannel dziś i jutro
  • innowacje technologiczne wsparciem marketingu i sprzedaży w sieciach
  • logistyka w służbie omnichannel
  • Big Data, geomarketing, segmentacja i profilowanie klientów
  • krajowe i europejskie regulacje prawne dotyczące modelu omnichannel (…)

   

  Po stronie słuchaczy (w liczbie nie mniejszej niż 50 osób) przewidujemy co najmniej średniego szczebla kadrę specjalistów i decydentów (np. z poziomu dyrektorów departamentów) z grona krajowych firm/instytucji, których dotyczyć będą omawiane na sesji problemy:

  • przedstawiciele banków i innych instytucji finansowych zainteresowanych maksymalizacją obrotów finansowych realizowanych z użyciem płatności mobilnych, nowoczesnych systemów kartowych i rozwojem obrotu bezgotówkowego w ogóle w różnych kanałach łączności z klientami
  • przedstawiciele firm handlowych i usługowych różnego rodzaju zainteresowanych zwiększaniem swoich obrotów, realizowanych z użyciem nowoczesnych i „wygodnych” bezgotówkowych systemów płatniczych w handlu fizycznym i w e-Commerce
  • przedstawiciele samorządów polskich miast oraz instytucji i firm tam działających, zainteresowani możliwością wykorzystywania modelu omnichannel i nowoczesnych technologii płatności dla transportu publicznego, obiektów sportowych, w sferze gastronomii, rozrywki, kultury, zdrowia, edukacji, wypoczynku itd. itd
  • przedstawiciele firm informatycznych i technologicznych, aktywnych w obszarach szeroko pojętej e-gospodarki, e-Commerce oraz e-administracji.

   

  Natomiast po stronie prezenterów zakłada się przede wszystkim udział przedstawicieli krajowych i zagranicznych firm mających określony dorobek dot. proponowanych omawianych zagadnień z zakresu komunikacji i płatności w modelu omnichannel, tworzenia nowych produktów finansowych, budowania i eksploatowania sieci akceptacji kart płatniczych, rozwijania ich infrastruktury i tworzenia atrakcyjnej oferty organizacyjno-finansowej dla akceptantów, nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych intensyfikujących obrót bezgotówkowy. (…)

   

  Sprawy organizacyjne:

  Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana „Płatności w omnichannel” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w „Polonia Palace Hotel”
  w dniu 23 czerwca 2016r.

  Proponowany schemat organizacyjny:

  08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku

  09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  przerwa kawowa w międzyczasie

  15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

  16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

  Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników instytucji publicznych oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z www.polskiekarty.info.pl zakładka „Dla sponsorów”), uzależnionego od indywidualnych negocjacji.

  W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest –          na zasadzie wyłączności – firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Ważne:

  Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej.

  Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora po skontaktowaniu się z nim:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2016-04-24