2015(28)

21 VI 2017

Partnerzy sesji:

PRNEWS TI

Patroni medialni:

Bankier PRNEWS PRNEWS
 • AGENDA KONFERENCJI

  Rynek akceptacji  kart w Polsce – czy da się na nich zarobić?

  Sesja XXVIII w cyklu „Polskie Karty i Systemy”

   

  Termin: 15 października 2015 r. w Warszawie

  Konferencja odbędzie się w „Polonia Palace Hotel” (Al. Jerozolimskie 45), w Sali „Toronto”

   

  Agenda:

  • 09.00 – 09.30 – rejestracja uczestników, kawa o poranku

  • 09.30 – otwarcie Konferencji

  Prezentacje i komunikaty:

  • 09.35 – 10.05 – Raport NBP: Analiza skutków obniżenia opłaty interchange fee w Polsce
   Wojciech Krawczyk, Narodowy Bank Polski

  • 10.05 – 10.30Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków
   Małgorzata Szczepanek, Maria Woźnicka,  TNS Polska

  • 10.30 – 10.55 – Jak zmienił się kartowy (i nie tylko) Business Case wraz ze spadkiem stawek IF
   Robert Łaniewski, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

  • 10.55 – 11.10Rok 2015. Czy rzeczywiście na kartach i bankomatach już nikt nie zarabia?
   Marek Firkowicz

  • 11.10 – 11.35 – Nowe opcje strategiczne po stronie przychodowej i kosztowej biznesu kartowego
   Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium.biz

  • 11.35 – 12.00  Spokojnie, to tylko interchange – czyli BZWBK w nowej rzeczywistości biznesu kartowego
   Agnieszka Nychowska, Bank Zachodni WBK

  • 12.00 – 12.30 – przerwa kawowa

  Prezentacje i komunikaty:

  • 12.30 – 12.45Jak zwiększyć transakcyjność na kartach kredytowych dzięki wykorzystaniu programów lojalnościowych i partnerskich
   Artur Gaj, Sygma Bank

  • 12.45 – 13.05 – POS, mPOS, SmartPOS, noPOS – ewolucja i przyszłość płatności  w terminalach
   Dawid Kulbicki, Elixir Group

  • 13.05 – 13.30 – Rozwój krajowych schematów kartowych w Europie. Dlaczego powinno się wprowadzić lokalny schemat kartowy w Polsce?
   Katarzyna Kowalska, SIBS International

  • 13.30 – 13.55 – …………………………
   Michał Kowalczyk, Instytut Badań  Rynkowych i Społecznych

  • 13.55 – 14.20 – Komu służą innowacje w płatnościach?
   Cezary Kosiński, Swan Payments

  • 14.20 – 14.45Alternatywne sposoby płatności – małe stacje nadawcze
   Łukasz Strzałkowski, Eryk Szweryn, Platforma Komunikacji  i Rozwiązań Mobilnych

  • 14.45 – 15.10 Czy projekt rekomendacji KNF dotyczących transakcji płatniczych wykonywanych w Internecie oznacza dalsze koszty dla dostawców?
   dr Michał Grabowski, Kancelaria Michał Grabowski

  • 15.10 – 15.35 – Regulacyjne przykręcenie dochodowości biznesu kartowego: czy to już koniec? dr Krzysztof  Korus, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  • 15.35- 16.00 – dyskusja końcowa głównie na temat  nowych modeli biznesowych w świecie płatności kartowych , podsumowanie i zakończenie Konferencji prowadzonej przez jej pomysłodawcę i organizatora Sławomira Cieślińskiego

  • 16.00 – 17.00 – obiad

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 • Rynek akceptacji  kart w Polsce – czy da się na nich zarobić?

  w ramach cyklu „Polskie Karty i Systemy”, Sesja  XXVIII w dniu 15 października 2015 r.

  (wersja skrócona)

   

  Kwestie programowe:

  Rynek kart płatniczych w Polsce stanowił przez ostatnie  prawie 25 lat jeden z czynników napędzających nowoczesny obrót finansowy, a stosowane w nim technologie wyznaczały kierunek przemian. Dlatego był tak długo odbierany  w społeczeństwie z niebywałą ciekawością i  swego rodzaju dumą, ponieważ fakt  posiadania i użytkowania kart płatniczych z logami międzynarodowych organizacji potwierdzał  przynależność Polaków do  grona wolnych politycznie i ekonomicznie obywateli Europy i świata.

  (…) Jednocześnie rynek kartowy w Polsce z fazy prostego naśladownictwa zagranicznych rozwiązań przeistoczył się w ostatnich latach w rynek bardzo technologicznie rozwinięty, a nawet pod pewnymi względami zasługujący na miano europejskiego lidera. A pomimo to  generalnie nam spowszedniał, co więcej – pojawienie się tzw. płatności mobilnych stworzyło rozwiązaniom kartowym realną i atrakcyjną konkurencję. W tej sytuacji coraz większego znaczenia nabrały także sprawy natury ekonomicznej, czyli przede wszystkim  kwestia wysokości opłaty interchange fee, ostatecznie przesądzona jej radykalnym ustawowym zmniejszeniem w Polsce od lipca 2014r. i następnie od początku 2015r.

  Skutkiem tego rodzaju zmian rynkowych stały się malejące przychody wszystkich banków-wydawców kart w Polsce, a co za tym idzie także  poszukiwanie nowych rozwiązań i modeli biznesowych dla obrotu kartowego. Albowiem oczekiwanej i faktycznie dokonującej się rozbudowie sieci terminali kartowych oraz wzrostowi liczby  transakcji i ich wartości nie towarzyszą jednak takie zyski, jak osiągane przez banki jeszcze przed kilku laty.

  Stan ten w naturalny sposób zmusił wszystkie firmy związane z obrotem kartowym w Polsce i poza nią, ponieważ podobne  procesy zachodzą także w innych krajach  Unii Europejskiej, do nowych inicjatyw czy to technologicznych czy biznesowych, jakkolwiek czasami te nowe inicjatywy oznaczają powrót do narzędzi już kiedyś skutecznie stosowanych…

  (…) Technologiczny wyścig w rozwiązaniach płatniczych w Polsce trwa. Idea wzrostu obrotów bezgotówkowych w naszym kraju też powoli zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Ale o faktycznym postępie w tym zakresie zdecydują rzeczywiste działania wielu konkurencyjnych wobec siebie podmiotów czynnych na rynku finansów i płatności oraz stopień ich społecznej aprobaty przez ich użytkowników, zarówno tych tworzących infrastrukturę płatniczą  kraju, jak i jej końcowych, jednostkowych użytkowników realizujących miliony transakcji.

  W dużym stopniu na ich rynkowe zachowania będą wywierać wpływ w najbliższej przyszłości te podmioty z rynku akceptacji kart, które teraz starają się go dostosowywać do obecnych uwarunkowań. A najważniejsze aktualnie wyzwanie to przywrócenie biznesowi kartowemu efektywności ekonomicznej, konkurencyjnej w stosunku do innych produktów finansowych.

  I temu zagadnieniu zamierzamy w przeważającym stopniu poświęcić już XXVIII sesję  (więcej informacji o wszystkich  minionych konferencjach znajduje się na stronie: www.polskiekarty.info.pl   w zakładce Archiwum) w cyklu Polskie Karty i Systemy w dniu 15 października br. zatytułowaną  „Rynek akceptacji  kart w Polsce –  czy da się na nich zarobić?”.

  W ramach przygotowywanej sesji   przewidywane jest poruszenie między innymi następujących tematów:

  • aktualny stan rynku akceptacji kart w Polsce – sukcesy jak płatności zbliżeniowe i wyzwania w okresie po wprowadzeniu  radykalnie pomniejszonej interchange fee

  (…)

  • płatności mobilne – nowe możliwości i oferty produktowe
  • terminale mPOS – zakres biznesowej akceptacji
  • rozwój płatności kartowych w e-Commerce
  • jak pozyskać i edukować nowych akceptantów kart wśród małych i średnich przedsiębiorców ?
  • (…)
  • „starzy” i „nowi” operatorzy rozliczeń kartowych na polskim rynku

  (…)

  • krajowa i europejska modyfikacja regulacji prawnych dotyczących emisji kart, funkcjonowania bankomatów i POSów  oraz rozliczeń płatności elektronicznych
  • technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania płatności zbliżeniowych w transporcie publicznym, handlu, usługach, w obsłudze mikropłatności
  • rozbudowa infrastruktury dla realizacji obrotu bezgotówkowego

  (…)

  • bezpieczeństwo masowych płatności kartowych oraz mobilnych.

   

  Sprawy organizacyjne:

  Kolejna sesja konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy”, zatytułowana   „Rynek akceptacji  kart w Polsce – czy da się na nich zarobić?” odbędzie się w centrum Warszawy, jak zawsze w  „Polonia Palace Hotel” w dniu 15 października 2015r.

  Proponowany schemat organizacyjny:

  08.30 – 09.30: rejestracja uczestników, kawa o poranku

  09.30 – 15.00: zasadnicza część obrad,  1 lub 2 przerwy kawowe w międzyczasie

  15.00 – 16.00: dyskusja podsumowująca z udziałem panelistów i ekspertów

  16.00 – 18.00: obiad, swobodne rozmowy uczestników sesji

  Konferencja będzie odpłatna dla słuchaczy (netto 500 pln za osobę, dla pracowników  instytucji publicznych  oraz jednostek naukowo-badawczych – 50% zniżki) oraz dla firm – prezenterów, sponsorów konferencji według odrębnie uzgodnionego cennika (do pobrania z  www.polskiekarty.info.pl  zakładka „Dla sponsorów” ), uzależnionego od indywidualnych negocjacji i pakietu otrzymywanych w zamian usług.

  W uzgodnieniach jest aktualnie kwestia sponsoringu/patronatu/partnerstwa  merytorycznego tej sesji konferencji „Polskie Karty i Systemy” przez szereg  firm i instytucji, w większości od dawna występujących już w tej roli podczas wcześniejszych sesji (patrz: Archiwum). Sponsoring medialny będzie też jednym ze sposobów na werbunek słuchaczy na konferencję poza własną bogatą bazą danych firmy Medien Service Sławomira Cieślińskiego oraz  bazami danych firm pełniących rolę prezenterów.

  Pomysłodawcą i organizatorem Konferencji „Polskie Karty i Systemy” jest –          na zasadzie wyłączności – firma Medien Service Sławomira Cieślińskiego.

  Ważne:

  Ze względu na nieetyczne wykorzystywanie przez niektóre firmy publikowanych na tej stronie informacji, pomysłów i wiedzy jej właściciela – założenia programowe i organizacyjne  tej konferencji  są publikowane w wersji skróconej.

  Pełen tekst założeń programowych i organizacyjnych tej konferencji można uzyskać od jej organizatora  po skontaktowaniu się z nim:

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: 0-502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl

  www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl

  www.cardsalmanach.eu

  www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2015-08-19

   

 • Miłosz Brakoniecki

  milosz_brakonieckiwspółzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz, spółki zajmującej się doradztwem strategicznym dla branży finansowej i IT w zakresie rozwoju systemów mobilnych i internetowych. W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne w banku. W latach 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwórca największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl. Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pełni również funkcję członka zarządu spółki Commerce Cloud specjalizującej się w kreacji i zarządzaniu systemów kuponowych i lojalnościowych dla branży finansowej.

   

  Marek Firkowicz

  Firkowicz Marek_ 2014_FOT Witold J. SzuleckiAbsolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Magister inżynier informatyk. Od 1989 związany z polską bankowością, od 1992 z bankomatami. W latach 1992-96 kierując Zespołem Systemów ATM (bankomatów) w Centrali Banku Pekao SA przygotował i wdrożył nowatorską wówczas sieć bankokmatów tego banku. Kolejne 10 lat Marek Firkowicz spędził w PolCard SA, gdzie przygotował i rozwijał usługę zarządzania bankomatami. Lata 2006-09 to wsparcie projektu budowy niezależnej sieci bankomatów przez eCard SA, która w ciągu 3 lat postawiła ponad 300 bankomatów. W latach 2009 – 2014 opiekował się siecią bankomatową Invest Banku SA/Plus Banku.

   

  dr Michał Grabowski, radca prawny

  Grabowski MichałOdbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim (1993-1998) oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uniwersität Bonn (1998-2000), jak również aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001-2005). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał także tytuł doktora nauk prawnych.
  Od 1998 r. uczestniczy w obsłudze prawej podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i jednostek administracji rządowej.  Doświadczenie zdobywał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz podmiotach gospodarczych.
  Specjalizuje się w prawie płatności elektronicznych, jest autorem pierwszego komentarza do Ustawy o usługach płatniczych oraz monografii Instrumenty płatnicze, jak również współautorem Komentarza do prawa bankowego pod red. H. Gronkiewicz- Waltz. Doradza bankom, instytucjom płatniczym, operatorom telefonii naziemnej i komórkowej i innym podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów z zakresu usług płatniczych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy.

   

  dr Krzysztof Korus

  Korus KrzysztofDr Krzysztof Korus jest radcą prawnym i ekonomistą, wykładowcą Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem grupy roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów do spraw implementacji dyrektywy PSD. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie usług finansowych, prawa nowych technologii, prawa gospodarczego. Główny obszar zainteresowań dr Krzysztofa Korusa stanowi prawo bankowe, prawo zobowiązań pieniężnych oraz prawo konkurencji. Ekspert w dziedzinie rynków finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Członek (Associate Member) stowarzyszenia European Payments Consulting Association (EPCA), które gromadzi europejskie organizacje wyspecjalizowane w profesjonalnym doradztwie z zakresu usług płatniczych dla dostawców usług finansowych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych, członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Prelegent na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach oraz seminariach z zakresu prawa elektronicznych elementów płatniczych, prawa bankowego. Współzałożyciel i partner w kancelarii dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p.

   

  Katarzyna Kowalska

  Kowalska KatarzynaAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz London Shool of Economics. Od 2012 roku Katarzyna Kowalska reprezentuje firmę SIBS International. SIBS, obsługując wszystkie kanały oraz procesy związane z obsługą rynku płatniczego, posiada unikatową wiedzę i doświadczenie, którą dzieli się nie tylko z bankami, ale również z instytucjami centralnymi różnych krajów. Dzięki temu Katarzyna Kowalska pracowała już przy realizacji paru projektów dla instytucji centralnych, w tym między innymi przy projekcie związanym z budową lokalnego schematu kartowego. 30 czerwca br. Katarzyna Kowalska prezentowała sytuację rozwoju obrotu bezgotówkowego oraz potencjał dalszego wzrostu w Polsce podczas konferencji ECPA (European Card Payment Association) w Paryżu.

   

  Dawid Kulbicki

  Kulbicki DawidPrawnik z wykształcenia, posiada kilkunastoletnie naukowe i zawodowe doświadczenie w płatnościach elektronicznych. Był odpowiedzialny za tworzenie koncepcji biznesowych nowych produktów i usług dla rynku finansowego, a następnie ich rozwój , relacje z partnerami biznesowymi oraz aspekty prawne elektronicznych instrumentów płatniczych. Pracował także jako wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

   

  Robert Łaniewski

  Łaniewski Robert _02.2015W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Spółki Lotos Paliwa. W tym czasie pełnił funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

   

  Agnieszka Nychowska

  Nychowska AgnieszkaOd 2006 roku odpowiedzialna za rozwój biznesu kartowego w BZWBK, głównie w zakresie kart dla firm. Wdrożyła kilka nowych produktów oraz odpowiada za zarządzanie portfelem i wynik finansowy z tej linii. Na bieżąco śledzi trendy dotyczące zagadnień kartowych oraz zmieniającego się świata – aktualnie zafascynowana rewolucją cyfrową. W pracy stawia na współpracę oraz poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. W wolnym czasie zaraża innych miłością do Poznania, jako licencjonowany przewodnik.

   

  Eryk Szweryn
  dwaInżynier informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, magister Zarządzania i Marketingu oraz MBA Akademii Leona  Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady
  Ministrów (obecnie Centrum Usług Wspólnych), Atenede (byłe ATM SI), Pfizer, Wyeth, Astra Zeneca, Cezamat.

   

  Łukasz Strzałkowski

  Inżynier, magister informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w zakresie Sieci Teleinformatycznych. Pracował  w centrum kart płatniczych PolCard, eo Networks (m.in. budowa systemów obsługi klienta w Expander i Open Finance), zarządzanie projektami dla Platforma DRM, Grupa Empik Media & Fashion S.A., Cezamat.

   

  Małgorzata Szczepanek

  Szczepanek Malgorzata_kolorResearch Executive w TNS Polska. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach zachowań Polaków na rynku usług finansowych. Realizuje zaawansowane analitycznie projekty głównie w obszarze satysfakcji i wizerunku. Opiekuje się cyklicznymi badaniami monitorującymi rynek bankowy.

   

  Maria Woźnicka

  Woznicka Maria_kolorAccount Manager w TNS Polska, absolwent wydziału Zarządzania oraz Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach rynków finansowych, kieruje projektami dotyczącymi nowych rozwiązań, postaw i zachowań klientów, komunikacji. Realizuje projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych ze światem finansów.

   

 • 01_Analiza skutków obniżenia interchange fee w Polsce_W.Krawczyk_NBP

  02_Gdzie szukać szans_M.Szczepanek_M.Woznicka_TNS Polska

  03_Jak zmienił się kartowy biznes_R. Łaniewski_FROB

  04_Rok 2015. Czy rzeczywiście na kartach i bankomatach nikt nie zarabia_M.Firkowicz

  05_Nowe opcje strategiczne…biznesu kartowego_M.Brakoniecki_Obserwatorium.biz

  06_Spokojnie, to tylko Interchange_A.Nychowska_BZWBK

  12_Rekomendacja Bezpieczeństwo Płatności Internetowych_M.Grabowski_Kancelaria

  13_POLKO-badging_K.Korus_dlK Korus Okoń